یادداشتهای شهید دکتر مصطفی چمران

به امید خدا قصد داریم سلسله مناجات هایی از شهید چمران را در اینجا قراردهیم .
مناجات هایی با خدا و راز و نیاز هایی عاشقانه و بسیار زیبا که از آمریکا شروع شده و تا شهادت او ادامه می یابد.

یادداشت های آمریکا  
من تصمیم دارم از این به بعد آدم خوبی باشم .
دست از گناهان بشویم .
قلب خود را یکسره تسلیم خدا کنم .
از دنیا و مافیها چشم بپوشم .
تنها !
آری تنها لذت خویش را در آب دیده قرار دهم .
 
 
من روزگار کودکی خود را در بزرگواری و شرف و زهد و تقوی سپری کرده ام .
من آدم خوبی بوده ام .
باید تصمیم بگیرم که مِن بعد نیز خود را عوض کنم .
حوادث روزگار آدمی را پخته می کند
و حتی گناهان مانند آتشی آدمی را می سوزاند .
 
 ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
این مناجات ها عیناً از کتاب خدا بود و دیگر هیچ از شهید دکتر مصطفی چمران نقل کرده ام .
این کتاب در بخش کتابخانه سایت موجود می باشد .
اگر علاقه مند هستید ، که بخش ها و مطالب بیشتری از کتاب را همین حالا بخوانید ، می توانید به آنجا سری بزنید.
اما ما نیز در ادامه اندک اندک بخش های دیگری از مناجات های او را می آوریم .
 

دسته ها : راز و نیاز
جمعه اول 6 1387
X